Sunday, January 15, 2017

Poligami di Malaysia. Bahagiakah wanita?

In the name of God, the Most Loving, the Most Merciful
Sayang sekali video di bawah di buat oleh SIS yg mendapat tajaan oleh barat . Di mana ayah2 , anak2 lelaki, dan mahram2 wanita memperjuangkan nasib mahram perempuan mereka yg terhimpit dalam poligami yang tidak adil?


No comments:

Post a Comment