Saturday, December 28, 2013

Hadith2 sahih tentang Kewajiban taat kepada pemerintah


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani
 Sekumpulan Hadith mengenai mematuhi mereka yang berkuasa .Hadith2 ini disokong oleh ulama2 Saudi Arabia dan Mesir

Saheeh Muslim

Buku 020, Hadis nombor 4524.
------------------------------
Bab: Ketaatan kepada pemerintah adalah dilarang di dalam perkara-perkara yang berdosa, tetapi sebaliknya adalah wajib.

Diriwayatkan dari Abu Huraira yang Rasul Allah ( saw) berkata: ia adalah wajib bagi kamu untuk mematuhi ketua dan taat kepada beliau dalam kesusahan dan kemewahan, keseronokan dan kemurkaan, dan juga apabila orang lain diberikan keutamaan ke atas kamu.

Buku 020, Hadis nombor 4525.
------------------------------
Bab: Ketaatan kepada pemerintah adalah dilarang di dalam perkara-perkara yang berdosa, tetapi sebaliknya adalah wajib.

Diriwayatkan pada kuasa Abu Dharr yang berkata: kawan saya (iaitu Nabi saw) menasihati saya untuk mendengar (pada ketua) dan taat (kepadanya) walau dia hamba yang cacat (dan Kurang Upaya).

Buku 020, Hadis nombor 4528.
------------------------------
Bab: Ketaatan kepada pemerintah adalah dilarang di dalam perkara-perkara yang berdosa, tetapi sebaliknya adalah wajib.

Ia telah Diriwayatkan pada kuasa Yahya b. Husain yang belajar tradisi daripada neneknya. Dia berkata bahawa dia mendengar Nabi (saw) menyampaikan khutbah sempena Haji terakhir. Beliau berkata: Jika seorang hamba dilantik ke atas kamu dan beliau menjalankan hal-ehwal kamu mengikut Kitab Allah, kamu perlu mendengarnya berkhutbah dan mematuhi (perintahnya).


Buku 020, Hadis nombor 4532.
------------------------------
Bab: Ketaatan kepada pemerintah adalah dilarang di dalam perkara-perkara yang berdosa, tetapi sebaliknya adalah wajib.

Ia telah Diriwayatkan pada kuasa Yahya b. Husain yang belajar tradisi daripada neneknya. UM Husain. Katanya ': Aku mendengar dia berkata: saya melakukan Hajjat-ul-Wada' bersama2 Rasulullah (saw). Beliau berkata banyak perkara (tentang perkara ini). Maka aku mendengar dia berkata: Jika hamba yang cacat dilantik menjadi komander kamu (perawi Hadis berkata: saya fikir beliau berkata: "hamba yang hitam ") yang akan memimpin kamu mengikut Kitab Allah, maka dengar kepadanya dan taati-Nya.

Buku 020, Hadis nombor 4533.
------------------------------
Bab: Ketaatan kepada pemerintah adalah dilarang di dalam perkara-perkara yang berdosa, tetapi sebaliknya adalah wajib.

Diriwayatkan dari Ibn ' Umar bahawa Nabi ( saw) berkata: ia adalah wajib atas seorang Muslim untuk mendengar (pemerintah yang dilantik kepada beliau) dan mentaatinya sama ada dia suka atau tidak, kecuali apabila dia diperintahkan untuk melakukan perkara yang berdosa. Jika dia diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang berdosa, seorang Muslim harus tidak mendengari dan perintahnya tidak perlu dipatuhi .Buku 020, Hadis nombor 4535.
------------------------------
Bab: Ketaatan kepada pemerintah adalah dilarang di dalam perkara-perkara yang berdosa, tetapi sebaliknya adalah wajib.

Ia telah Diriwayatkan pada kuasa Abu ' Abd al-Rahman dari ' Ali bahawa Rasul Allah (saw) menghantar satu pasukan (atas misi) dan dilantik ke atas mereka seorang lelaki. Dia menyalakan api dan berkata: masuk ke dalamnya. Sesetengah orang bertujuan masuk ke dalamnya (api), (menjalankan perintah komander mereka), tetapi yang lain berkata: kami melarikan diri dari api  (itulah sebabnya kami masuk Islam). Perkara itu dilaporkan kepada Rasulullah (saw). Dia berkata kepada orang-orang yang merancang memasuki api (kerana perintah komander mereka): Jika anda telah masuk ke dalamnya, anda kekal di sana sehingga hari kiamat. Dia membenarkan keputusan kumpulan kedua dan berkata:  Tiada ketaatan dalam perkara-perkara yang melibatkan keingkaran atau kemurkaan Allah. Ketaatan adalah wajib hanya pada apa yang bagus (dan berpatutan).


Buku 020, Hadis nombor 4536.
------------------------------
Bab: Ketaatan kepada pemerintah adalah dilarang di dalam perkara-perkara yang berdosa, tetapi sebaliknya adalah wajib.

Ia telah Diriwayatkan pada kuasa ' semua orang yang berkata:  Rasulullah (saw) menghantar ekspedisi dan melantik ke atas Mujahid itu seorang lelaki dari Ansar. (Sambil membuat pelantikan), baginda telah mengarahkan bahawa beliau perlu didengar dan dipatuhi. Mereka membuat dia marah dalam suatu perkara. Beliau berkata: Kumpul untuk saya kayu kering. Mereka kumpulkan untuk beliau. Kemudian beliau berkata: Nyalakan api. Mereka nyalakan. Kemudian dia berkata: tidakkah Rasulullah ( saw) memerintahkan kamu mendengar saya dan mematuhi (arahan saya)? Mereka berkata: Ya. Beliau berkata: masuk ke dalam api. perawi hadis berkata:  mereka mula melihat satu sama lain dan berkata: kami melarikan diri dari Neraka untuk (mencari perlindungan dengan) Rasul Allah ( saw) (dan kini anda memerintahkan kami masuk ke dalamnya). Mereka berdiri tenang sehingga kemarahannya  menyejuk dan api pergi. Apabila mereka kembali, mereka berkaitan kejadian itu Rasulullah (saw). Beliau berkata: jika mereka telah memasuki ia, mereka tidak akan kembali. Ketaatan (kepada komander) adalah wajib hanya dalam kebaikan.

ook 020, Hadis nombor 4543.
------------------------------
Bab: Memenuhi perjanjian yang dibuat dengan Khalifah itu adalah penting, khalifah yang mana kesetiaan mengangkat unsur pertama mempunyai keunggulan yang ditetapkan ke atas orang-orang yang menganggap kuasa.

Telah diriwayatkan oleh Abu Huraira yang Nabi ( saw) berkata: Bani Isra'il telah diperintah oleh Nabi-Nabi. Apabila meninggal seorang Nabi, yang lain mewarisinya tetapi selepas saya ada tidak ada seorang Nabi dan akan ada Khalifah dan mereka akan agak ramai. Sahabat Nya berkata: Apa perintah anda  (dalam kes kami jika mempunyai lebih daripada satu Khalifah)? Beliau berkata: Dia yang mana  sumpah setia terawal diberi  berhak lebih daripada yang lain.  Berikan kepada mereka hak-hak mereka yang sewajarnya (iaitu taat mereka). Allah (sendiri) akan menyoal mereka tentang apa yang beliau telah diamanahkan kepada mereka.

Buku 020, Hadis nombor 4551.
------------------------------
Bab: Ketaatan untuk ditunjukkan kepada (Khalifah) walaupun mereka menahan hak-hak yang sewajarnya rakyat.

Ia telah Diriwayatkan pada kuasa b. Alqama Wai'l al-Hadrami yang belajar tradisi dari bapanya. Yang kedua berkata: Salama b. Yazid al-ju'afi bertanya Rasulullah (saw): Nabi Allah, apakah jika kita mempunyai ketua2 yang memerintah ke atas kami dan meminta kami melaksanakan tanggungjawab kami terhadap mereka, tetapi mereka (sendiri) tidak melaksanakan tanggungjawab mereka ke arah kita? Apa yang anda perintahkan kami  lakukan? Rasul Allah (saw) mengelak memberi apa-apa jawapan. Salama bertanya kepadanya lagi. Dia (sekali lagi) mengelak memberi apa-apa jawapan. Kemudian dia bertanya lagi-itu kali kedua atau yang ketiga apabila Ash'ath b. Qais (melihat Nabi ditekan untuk jawapan) lalu menarik dia ketepi dan berkata: dengar mereka dan taati mereka, bagi mereka beban mereka dan anda beban anda.

Buku 020, Hadis nombor 4554.
------------------------------
Bab: Arahan setia pada badan utama umat Islam dalam masa perbicaraan dan amaran terhadap orang-orang yang mengundang kepada kekufuran. Nabi saw berkata : anda perlu mendengar Amir itu dan menjalankan perintahnya; walaupun belakangmu disebat dan kekayaan kamu dirampas, kamu perlu mendengar dan mematuhi.

Buku 020, Hadis nombor 4555.
------------------------------
Bab: Arahan setia pada badan utama umat Islam dalam masa perbicaraan dan amaran terhadap orang-orang yang mengundang kepada kekufuran.

Telah Diriwayatkan pada kuasa Abu Huraira yang Rasul Allah (Mei saw) berkata: orang yang berpaling tadah dari ketaatan (kepada Amir) dan berpisah daripada badan utama umat Islam-jika dia mati dalam keadaan tersebut-akan mati kematian  zaman Jahiliyya (iaitu akan tidak mati sebagai seorang Muslim).

Buku 020, Hadis nombor 4557.
------------------------------
Bab: Arahan setia pada  badan utama umat Islam dalam masa perbicaraan dan amaran terhadap orang-orang yang mengundang kepada kekufuran.

Ia telah Diriwayatkan (melalui rantaian berbeza pemancar) pada kuasa Abu Huraira yang Rasul Allah (Mei saw) berkata: Orang yang berpaling tadah dari ketaatan (kepada Amir) dan berpisah daripada badan utama Islam, beliau meninggal dunia di negeri itu-akan mati kematian salah satu dari hari-hari Jahillyya. Dan sesiapa yang terbunuh di bawah bendera seorang lelaki yang membabi buta (tiada sebab untuk berjuang), yang bangga dengan salasilah keluarga dan bergaduh bagi puaknya-bukan dari ummah saya. Barangsiapa dari pengikut saya menyerang pengikut saya yang lainnya- membunuh yang bertakwa dan yang jahat,  tidak membiarkan orang-orang yang kuat dalam keimanan dan tidak memenuhi  kewajipannya terhadap mereka yang telah diberikan ikrar (Keselamatan), bukanlah daripada saya (iaitu bukanlah pengikut saya).

Buku 020, Hadis nombor 4559.
------------------------------
Bab: Arahan setia pada badan utama umat Islam dalam masa perbicaraan dan amaran terhadap orang-orang yang mengundang kepada kekufuran.

Ia telah Diriwayatkan pada kuasa Ibn ' Abbas bahawa Rasul Allah (Mei saw) berkata: Sesiapa yang mendapati dalam Amirnya sesuatu yang dia tidak suka patut bersabar,  seseorang yang berpisah daripada badan utama umat Islam walau sepanjang satu tangan dan kemudian dia mati akan mati kematian  zaman Jahiliyya.

Buku 020, Hadis nombor 4560.
------------------------------
Bab: Arahan setia pada  badan utama umat Islam dalam masa perbicaraan dan amaran terhadap orang-orang yang mengundang kepada kekufuran.

Ia telah Diriwayatkan (melalui rantaian berbeza pemancar) pada kuasa Ibn Abbas bahawa Rasulullah (Mei saw) berkata: seorang yang tidak suka satu perkara yang dilakukan oleh Amir beliau harus bersabar ,  sesiapa sahaja dari orang-orang yang menarik diri (dari patuh) pada kerajaan, walau sepanjang satu tangan dan meninggal dunia dalam keadaan begitu, akan mati kematian salah satu dari hari-hari jahilliyya.

Buku 020, Hadis nombor 4562.
------------------------------
Bab: Arahan setia pada badan utama umat Islam dalam masa perbicaraan dan amaran terhadap orang-orang yang mengundang kepada kekufuran.

Ia telah dilaporkan pada pihak berkuasa Nafi, bahawa 'Abdullah b. Umar telah melawat Abdullah b. Muti' pada hari-hari yang (Bilakah kekejaman telah dilakukan pada orang-orang Madinah) pada Harra pada zaman Yazid b. Mu'awiya. Ibn Muti' berkata: letakkan bantal untuk Abu ' Abd al-Rahman (nama keluarga ' Abdullah b. ' Umar). Tetapi mereka berkata: Aku tidak datang untuk duduk dengan anda. Saya telah datang kepada anda untuk memberitahu anda suatu tradisi yang saya dengar dari Rasulullah (saw). aku mendengar dia berkata: siapa yang menarik diri dari kumpulannya dan ketaatan (kepada Amir) tidak akan menjumpai hujah  (dalam pembelaannya) apabila beliau berdiri di depan Allah pada hari Kiamat, dan orang yang meninggal dunia tanpa mempunyai sumpah setia  (pada satu Amir) akan mati kematian salah satu dari hari-hari Jahillyya.

Buku 020, Hadis nombor 4567.
------------------------------
Bab: Keputusan tentang orang yang cuba untuk mengganggu perpaduan umat Islam.

Ia telah Diriwayatkan (melalui rantaian  berbeza perawi) pada pihak berkuasa yang sama (iaitu ' Arfaja)  berkata yang sama-tetapi menambah: "Bunuh mereka semua." Aku mendengar Rasulullah ( saw) mengatakan: Pegang kepada seorang lelaki sahaja sebagai pemimpin kamu, kamu harus bunuh mereka yang bertujuan untuk melemahkan perpaduan kamu atau mengganggu perpaduan kamu.


Buku 020, Hadis nombor 4568.
------------------------------
Bab: Bilakah sumpah kesetiaan telah diperolehi bagi dua khalifah.

Ia telah Diriwayatkan pada kuasa Aba Said al-Khudri bahawa Rasul Allah (saw) berkata: apabila sumpah kesetiaan telah diambil bagi dua khalifah, bunuh yang mana sumpah diambil kemudian.


Buku 020, Hadis nombor 4569.
------------------------------
Bab: Justifikasi untuk membenci Amir2 ini kerana melanggar undang-undang Shari'ah di.

Telah Diriwayatkan pada kuasa um Salama yang Rasul Allah (saw) berkata: dalam masa terdekat akan ada Amir2 dan anda akan suka amal-amal mereka yang baik dan tidak suka perbuatan buruk mereka. Orang yang melihat melalui perbuatan buruk (dan mereka cuba untuk menghalang pengulangan mereka dengan kumpulannya atau melalui ucapan beliau), dibebaskan daripada disalahkan, tetapi orang yang membenci apa yang mereka kerjakan (didalam  hati, tak mampu mengelakkan kejahatan mereka dengan tangan atau lidah beliau), (juga) selamay (dari kemurkaan Allah). Tetapi orang yang meluluskan perbuatan buruk mereka dan meniru mereka musnah rohani . Orang bertanya (kepada Rasulullah): tidak perlu kami memerangi mereka? Dia menjawab: tidak, selagi mereka besolat.

Buku 020, Hadis nombor 4570.
------------------------------
Bab: Justifikasi untuk membenci Amirs ini kerana melanggar undang-undang Shari'ah di.

Telah Diriwayatkan (melalui rantaian berbeza perawi) pada kuasa um Salama (isteri Nabi) bahawa beliau berkata: Amir2 akan dilantik ke atas anda, dan anda akan mendapati mereka melakukan amal-amal yang baik serta buruk. Orang yang membenci perbuatan buruk mereka dibebaskan daripada disalahkan.Tetapi orang yang meluluskan perbuatan buruk mereka dan meniru mereka (adalah rugi). Orang bertanya: Rasulullah, tidak perlu kami memerangi mereka? Dia menjawab: tidak, selagi mereka bersolat . ("Membenci dan tidak rela" merujuk kepada suka dan tidak suka dari hati.)

Buku 020, Hadis nombor 4573.
------------------------------
Bab: Yang terbaik dan yang paling teruk anda Majlis Raja-Raja.

Ia telah Diriwayatkan pada kuasa ' Auf b. Malik bahawa Rasul Allah (Mei saw) berkata: sebaik-baik Raja-Raja anda adalah orang-orang yang anda suka dan yang suka anda, yang memohon berkat Tuhan anda dan anda memohon rahmat kepada mereka. Dan yang paling teruk anda dari Raja-Raja adalah orang-orang yang anda benci dan yang membenci anda dan yang anda mengutuk dan yang mengutuk kamu. Itu telah ditanya (oleh mereka yang hadir): tidak perlu kita menumbangkan mereka dengan pedang? Beliau berkata: tidak, selagi mereka mendirikan solat antara kamu. Jika kamu kemudian menjumpai apa-apa yang tak disukai di dalamnya. Kamu harus membenci pentadbiran mereka, tetapi jangan keluarkan diri kamu dari ketaatan kepada mereka.


Buku 020, Hadis nombor 4574.
------------------------------
Bab: Yang terbaik dan yang paling teruk anda Majlis Raja-Raja.

Ia telah Diriwayatkan pada kuasa Auf b. Malik al-Ashja'i yang berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah ( saw) berkata: sebaik-baik Amir2 anda adalah orang-orang yang kamu suka dan yang mencintai kamu, kepada siapakah kamu memohon rahmat Allah yang Menginsafi dan rahmat-Nya kepada kamu. Dan yang paling teruk dari Amir2 adalah orang-orang yang kamu benci dan yang membenci kamu, yang mengutuk kamu dan yang kamu kutuk. (Mereka yang hadir) berkata: kita tidak perlu tmbangkan mereka ini? Beliau berkata: tidak, selagi mereka mendirikan solat antara kamu. Tidak, selagi mereka mendirikan solat antara kamu. berjaga2! Seseorang yang mempunyai seorang ketua yang dilantik ke atas  kamu dan  kamu mendapati bahawa  dia derhaka kepada Allah, kamu harus mengutuk tindakan  ketua kamu dalam kederhakaan kepada Allah, tetapi kamu tidak harus mengeluarkan dirimu dari ketaatan kepada beliau. 

Saheeh Bukhari

Jilid 001, buku 011, Hadis nombor 662.
-----------------------------------------
Narated oleh Anas: Rasulullah berkata, "Dengar dan taat (Ketua kamu) walaupun dia orang Ethiopia yang mana Kepalanya seperti kismis ."

Jilid  001, buku 011, Hadis nombor 664.
-----------------------------------------
Narated oleh Anas bin Malik: Nabi berkata kepada Abu-Dhar, "Dengar dan taat (Ketua kamu) walaupun dia Ethiopia yang mana Kepalanya seperti kismis ."

Jilid  004, buku 052, nombor Hadith 203.
-----------------------------------------
Narated oleh Ibn ' Umar: dalam ' Nabi yang berkata, "ia adalah wajib bagi seseorang untuk mendengar dan taat kepada (pemerintah dalam perintah) kecuali arahan ini melibatkan satu Kederhakaan (kepada Allah); tetapi jika perbuatan Kederhakaan (kepada Allah) dikenakan pada kamu, beliau tidak perlu mendengar atau mematuhi ia."

Jilid 004, buku 052, Hadis nombor 204.
-----------------------------------------
Narated oleh Abu Huraira: Yang mendengar Rasul Allah berkata, "Kami adalah yang terakhir tetapi akan  mendahului untuk masuk syurga)." Nabi menambah, "sesiapa yang taat kepada saya, taat kepada Allah, dan sesiapa yang menderhakai saya, menderhakai Allah. Beliau yang taat kepada Ketua, taat kepada saya, dan dia yang menderhakai Ketua, menderhakai saya Ketua adalah seperti tempat perlindungan yang keselamatannya perlu umat Islam lindungi dan di mana mereka harus mendapatkan perlindungan. Jika ketua memerintah dengan kebenaran dan peraturan yang adil, maka dia akan diberi ganjaran untuk itu, dan jika dia melakukan yang sebaliknya, beliau akan bertanggungjawab untuk itu."

Jilid 004, buku 056, Hadis nombor 661.-----------------------------------------
Oleh Abu Huraira: Nabi berkata, ..... "patuhi ketua yang diberi ikrar kesetiaan terawal. Penuhi hak-hak mereka (iaitu Khalifah) , Allah akan bertanya tentang (apa jua) dalam pemerintahan  di bawah penjagaan mereka. "


Jilid 006, buku 060, Hadis nombor 108.
-----------------------------------------
Narated oleh Ibn Abbas: Quran (4.59): " Taatlah kamu kepada Allah dan patuhi Rasul dan pemimpin (Islam). Diturunkan berkaitan dengan ' Abdullah bin Hudhafa bin Qais bin 'Adi' apabila Rasulullah melantiknya sebagai komander Sariyya 

Jilid 009, buku 088, nombor Hadis 176.
-----------------------------------------
Narated oleh Ibn Abbas: Nabi bersabda, "sesiapa  yang tidak suka akan apa yang dilakukan oleh pemerintah maka dia harus bersabar, sesiapa yang derhaka pada pemerintah walaupun sedikit (jangka masa) akan mati sebagai orang-orang yang meninggal dunia dalam tempoh pra-Islam kejahilan. (iaitu sebagai derhaka berdosa).

Jilid  009, buku 088, Hadis nombor 177.
-----------------------------------------
Narated oleh Ibn ' Abbas: The Nabi berkata, "sesiapa notis sesuatu yang dia tidak suka dilakukan oleh pemerintah beliau, maka beliau harus bersabar, untuk sesiapa menjadi berasingan daripada syarikat umat Islam walaupun untuk jangka masa dan kemudian meninggal dunia, dia akan mati sebagai orang-orang yang meninggal dunia dalam tempoh pra-Islam kejahilan (sebagai orang-orang berdosa derhaka). (Fateh-Al-Bari Laman 112, 16 Jld.)

Jilid  009, buku 089, Hadis nombor 256.
-----------------------------------------
oleh Anas bin Malik: Rasul Allah berkata, "Kamu perlu mendengar dan mentaati pemerintah kamu walaupun dia adalah hamba (hitam) orang yang kepalanya kelihatan seperti sebuah kismis."
 
Jilid  009, buku 089, Hadis nombor 258.
-----------------------------------------
Oleh ' Abdullah: The Nabi berkata, "seorang Muslim perlu mendengar dan mentaati (perintah pemerintah beliau) sama ada dia suka atau tidak, selagi perintah itu tidak melibatkan satu Kederhakaan (kepada Allah), tetapi jika melibatkan Kederhakaan (kepada Allah) tidak perlu mendengar atau mematuhi ia. (Lihat Hadis No. 203, Jld. 4)

Jilid 009, buku 089, Hadis nombor 257.
-----------------------------------------
 oleh Ibn ' Abbas: Nabi berkata, "Jika seseorang melihat  Amir Islam  melakukan sesuatu yang dia tidak suka, dia sepatutnya bersabar, bagi sesiapa yang berasingan daripada kumpulan Islam walaupun untuk jangka masa singkat dan kemudian meninggal dunia, dia akan mati sebagai orang-orang yang meninggal dunia dalam tempoh pra-Islam kejahilan (sebagai orang-orang berdosa derhaka). (Lihat Hadis No. 176 dan 177)

Jilid 009, buku 089, Hadis nombor 258.
-----------------------------------------
oleh ' Abdullah: Nabi berkata, "seorang Muslim perlu mendengar dan mentaati (perintah pemerintah beliau) sama ada dia suka atau tidak, selagi perintah itu tidak melibatkan  satu Kederhakaan (kepada Allah), tetapi jika perbuatan Kederhakaan (kepada Allah) dikenakan maka tidak perlu mendengar atau mematuhinya (Lihat Hadis No. 203, Jld. 4)


More posts:
Article link
Chinese immigrants brutalities toward the natives of South East Asia
article link
How to Look Good in Spring
Article link
Malay Betawi Makeup / Mekap Melayu Betawi
Article link
Coconut Rice (Nasi Lemak) Recipe
Article link
How to make prophet kohl (ithmid) and where to buy it
article link
Get Married Oriental Minang way

No comments:

Post a Comment